1

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W związku z tym podjęto uchwałę Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”  (Dz. U. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 916).

W ramach Programu członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – zostaną zapewnione usługi opieki wytchnieniowej, które mają czasowo odciążyć te osoby od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację.

6 maja 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka razem ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali umowę nr 26/2021/OW z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, której przedmiotem jest przekazanie środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 48 960,00 zł na realizację w 2021 roku zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego w wysokości 48 960,00 zł stanowią w Gminie Stare Babice całkowitą wartość zadania w 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

Do Programu w 2021 roku zgłosiło się 17 rodzin i właśnie zwierane są umowy z osobami, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej w tych rodzinach.