Projekt Akademia Pozytywnej Zmiany

Nr projektu: POWR.02.21.00-00-NS07/19
Termin: 2020.03.01 do 2021.12.31, Warszawa

Projekt „Akademia pozytywnej zmiany  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego –
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Projekt skierowany jest do: przedsiębiorców i  ich pracowników z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Wartość projektu to 2 998 740,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich wynosi 2 527 338,07 zł.

Program projektu:

  • Etap I – Szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych.
  • Etap II – Indywidualna analiza dotycząca potrzeb rozwojowych.
  • Etap III – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa.
  • Etap IV – Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych.
  • Etap V – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Etap VI – Doradztwo psychologiczne i coaching.

Informacje i dokumenty rekrutacyjne:
http://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/
Kontakt: 530 917 012
akademia@polbi.com.pl