Przekazanie specjalistycznego sprzętu i ubrań dla OSP

14 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego przez Gminę Stare Babice sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych dla druhów z OSP Stare Babice oraz OSP Borzęcin Duży.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach otrzymała 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w skład kompletu wchodzą: kurtka, spodnie, buty, hełm z latarką i rękawice) oraz specjalistyczne urządzenie gaśniczo-tnące CutLanca CL-360.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym otrzymała 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w skład kompletu wchodzą: kurtka, spodnie, buty, hełm z latarką i rękawice).

Sprzęt został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 104 645,69 zł.

W przekazaniu sprzętu uczestniczyli przedstawiciele Województwa Mazowieckiego: Pani Magdalena Biernacka – zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz posłanka na sejm Pani Bożena Żelazowska, a także Wójt Gminy Sławomir Sumka, skarbnik Mariola Sarzyńska.

List Marszałka Województwa Mazowieckiego