Przetarg na „Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice w 2021 r.”

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice w 2021 r.” z terminem składania ofert do 19 lipca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice z podziałem na części:

  1. część 1 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10, w gminie Stare Babice.
  2. część 2 zamówienia – rozbudowa oświetlenia w Gminie Stare Babice.
  1. zadanie 1 – ul. Trakt Królewski Borzęcin Duży – zawieszenie opraw.
  2. zadanie 2 – ul. Trakt Królewski Borzęcin Mały – zawieszenie opraw.
  3. zadanie 3 – Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia na ul. Willowej w miejscowości Lubiczów – postawienie jednego słupa oświetleniowego z zasileniem.
  1. część 3 zamówienia – wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin.
  2. część 4 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w miejscowości Zielonki Wieś.
  3. część 5 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Mizikowskiego w miejscowości Stare Babice.

Zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzęcin Duży” oraz „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topolin” współfinansowane są przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/479068