Przypominamy o trwającej do 30 listopada 2022 r. ankiecie dotyczącej podtopień

Urząd Gminy Stare Babice wspólnie z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO – BABICE” sp. z o.o. w ramach prac nad projektem pn. „Program ramowy kompleksowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz utworzenia retencji wodnej na obszarach wiejskich gminy Stare Babice” przygotował dedykowany serwis, którego celem jest zebranie informacji od mieszkańców Gminy o lokalnych podtopieniach oraz innych anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacyjnego na terenie gminy.

Klikając na umieszczony pod ankietą niebieski przycisk „Zapraszamy do Geoportalu”, zostaniecie Państwo przekierowani do interaktywnej mapy terenu Gminy Stare Babice (Geoportal), na której zaznaczono takie informacje jak:

  1. układ sieci hydrologicznej,

  2. zbiorniki wodne,

  3. elementy infrastruktury odwodnieniowej,

  4. miejsca lokalnych podtopień,

  5. elementy infrastruktury drogowej mające wpływ na gospodarkę wodną.

Po załadowaniu strony z mapą Gminy można ją powiększać, przesuwać oraz zmieniać prezentowane na mapie informacje poprzez wybór warstw w menu znajdującym się w górnym prawym narożniku mapy (ikona niebieskiego rombu). Znajduje się tam również opis znaczenia poszczególnych warstw prezentowanych na mapie.

Klikając poszczególne obiekty melioracyjne na mapie, możliwe jest wyświetlenie podstawowych informacji na ich temat.

Poniżej umieszczamy link do ankiety umożliwiający przekazanie przez Państwa dodatkowych informacji w zakresie lokalnych podtopień:
https://eko-babice.pl/geoportal/

a także bezpośrednio do interaktywnej mapy terenu Gminy Stare Babice:
http://geoportal.eko-babice.pl/

Uprzejmie informujemy, iż ankieta będzie dostępna w terminie do 30 listopada br.