1

Raport z audytu spółki – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy RAPORT z audytu spółki – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
za lata 2017-2019 – Aspekt płynnościowy, ekonomiczny i pomocy publicznej.
Raport dostępny pod linkiem: https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2020/09/Audyt_EKO-BABICE_200901_1400.pdf