Referat Podatków Urzędu Gminy Stare Babice przypomina o zbliżających się terminach płatności

Referat Podatków Urzędu Gminy Stare Babice przypomina o zbliżających się terminach płatności:
– podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności III raty do 15 września 2022 r.

podatku od środków transportowych – termin płatności II raty do 15 września 2022 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazane w decyzjach wymiarowych, podatek można uregulować gotówką u sołtysa-inkasenta lub kartą płatniczą w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 8.

Podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice w Warszawskim Banku Spółdzielczym O/Stare Babice nr 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 lub uregulować kartą płatniczą w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 8.