Remont szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Szanowni Państwo,
z powodu konieczności wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania i przygotowania inwestycji dnia 3.08.2020 r. został podpisany aneks do umowy z Wykonawcą remontu szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Decyzja o zawarciu aneksu zmieniającego zakres i termin zakończenia inwestycji została podjęta po przeprowadzeniu badań i prób przyczepności tynków.

Opinia Inspektora Nadzoru potwierdziła konieczność zlecenia prac dodatkowych zgodnie ze sporządzonym kosztorysem. Ze względu na technologię wykonania nowych warstw tynków i czas ich schnięcia, termin zakończenia prac po konsultacji z dyrekcją szkoły został przesunięty do 30.09.2020 r.