Rozbudowa ul. Andersa – otwarcie ofert

27 lutego 2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu WIZiF.271.8.2023. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej 410707W ulicy Andersa w Janowie wraz z infrastrukturą w Gminie Stare Babice”. Rozbudowywana droga ma długość 875 metrów.

Prace obejmują wykonanie robót budowlanych i czynności wynikających z dokumentacji projektowej, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umowy, tj.:

  1. roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej,
  2. roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,
  3. instalowanie znaków drogowych,
  4. roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
  5. instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

 

W niniejszym postępowaniu w terminie składania wpłynęło 6 ofert:

DELTA Spółka Akcyjna: 9.283.302,00 zł

INSTALNIKA Sp. z o.o.: 11.314.770,00 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o.: 10.860.900,00 zł

TIT Bruk Tomasz Knopik: 11.346.209,42 zł

ROBOKOP Grzegorz Leonowicz: 9.384.900,00 zł

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.: 14.145.00,00 zł

Szczegółowa informacja dotycząca prac budowlanych w tym zakresie dostępna jest na stronie internetowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/725209

Informacja dotycząca otwarcia ofert znajduje się tutaj.

Wszystkie oferty biur projektowych zostaną przeanalizowane. O wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.