Rozlicz podatek w Gminie Stare Babice

Chcesz mieć realny wpływ na rozwój gminy? Rozlicz PIT w Gminie Stare Babice.
W 2024 r. 38,46 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych trafi do gminy, w której mieszkasz.
Pieniądze z podatków są wykorzystywane na finansowanie nowych inwestycji poprawiających infrastrukturę gminy, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, a także remonty dróg i placówek oświatowych, rozwój sieci kanalizacyjnej oraz infrastruktury społecznej.
Wystarczy zaktualizować swoje dane w Urzędzie Skarbowym, wybierając naszą gminę, wypełnić druk ZAP-3 lub w rozliczeniu podatkowym PIT za 2023 r. wpisać aktualne miejsce zamieszkania.