Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia ropociągu przy ul. Klonowej

Wykonawca uprzejmie zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia ropociągu PERN od dnia 02.01.2022.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace przygotowawcze, a roboty właściwe zostaną rozpoczęte po uzyskaniu zgody na prowadzenie prac przy czynnym ropociągu zgodnie z wymaganiami PERN.