Klub Seniora „Nadzieja”

Kub Seniora „NADZIEJA” działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach

W związku z obserwowanym wydłużaniem się czasu życia ludzkiego, społeczeństwa dążą do poprawienia jakości życia osób starszych. O tym jak się starzejemy decydują nie tylko predyspozycje genetyczne, ale również przebyte choroby i warunki życia. Wyróżnia się tzw. starzenie patologiczne, czyli przyspieszone oraz tzw. dobre starzenie się, które nie jest zaburzone negatywnym przebiegiem.

Do starości możemy się przygotować.

Chodzi o styl życia: aktywność fizyczna i intelektualna, racjonalne odżywianie. Oprócz sprawności i samodzielności ważna jest wzajemna integracja ludzi starszych oraz integracja ludzi starszych  z młodszymi.

Czy jest coś bardziej przyjemnego jak starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć?

                                                                                                                                             Cyceron

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach zainicjował powstanie Klubu Seniora „NADZIEJA” dla Seniorów Gminy Stare Babice od 9 czerwca 2009 roku.

CEL POWSTANIA KLUBU SENIORA

Klub Seniora jest miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę. Jest to Klub skierowany do osób w wieku poprodukcyjnym –  Seniorów z terenu Gminy Stare Babice.

Głównym celem Klubu jest:

 • aktywizacja i integracja osób starszych;
 • reintegracja społeczna, utrwalanie więzi społecznych;
 • stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, produktywnego i miłego spędzania wolnego czasu;
 • troska i pomoc w rozwoju zainteresowań, zdolności manualnych i artystycznych.

Spotkania Klubu Seniora obecnie odbywają się dwa razy w miesiącu, w Klubie Mieszkańca w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40.

Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne. Spędzenie wolnego czasu wśród znajomych i przyjaciół w Klubie jest oderwaniem się od obowiązków dnia codziennego, jest często jedynym sposobem na walkę z samotnością.

 1. Zadania Klubu:
 • Aktywizacja i integracja osób starszych.
 • Inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród członków.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora.
 • Organizowanie wycieczek turystycznych, imprez i spotkań towarzyskich.
 • Organizowanie grup zainteresowań.
 • Inicjowanie i organizowanie pomocy koleżeńskiej dla potrzebujących członków Klubu.

Osoba prowadząca Klub Seniora „Nadzieja” – Bogdan Zubkowicz zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem spotkań w Klubie. Działalność Klubu wspomaga Alicja Napurka – Dyrektor GOPS.

Spotkania Klubu odbywają się 2 razy w miesiącu w Klubie Mieszkańca w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40.

Jeśli chcą Państwo dołączyć do grupy uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” – prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul.Rynek 21

w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

lub telefonicznie 22 722-90-11

Serdecznie zapraszamy

 

Zespół Bez Nazwy

Niech żyje bal – z wierszy Agnieszki Osieckiej

„W Dzień Bożego Narodzenia… Pastorałki polskie”

„Odcienie miłości”

 „Jeszcze zagramy w zielone”