Spotkanie Mieszkańców Starych Babic

W piątek, 24 stycznia 2020 roku o godz. 18.30 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21  z inicjatywy Sołtys Lucyny Skrzeczkowskiej odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców sołectwa Stare Babice.

Podczas zebrania, w obecności Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, Z-cy Wójta Gminy Stare Babice Tomasza Szuby, Radnego Michała Starnowskiego i członków Rady Sołeckiej: Zofii Kupieckiej, Elżbiety Trojanowskiej-Wojcieszak i Piotra Pawła Drzewińskiego około 40 mieszkańców rozmawiało na tematy związane z sołectwem i całą gminą Stare Babice. Na zebranie przybył też Radny i Sołtys Kwirynowa Dariusz Sobczak, który w szczególności zainteresowany był tematami związanymi z ul. Pohulanka. Przypomnijmy, że jedna strona tej ulicy, to administracyjne Kwirynów i Janów.

Jednym z głównym tematem spotkania była możliwość zakupu działki parafialnej przy Al. Dębów Katyńskich i związana z tym ewentualna czasowa rezygnacja z budowy placu zabaw w Starych Babicach. Zebrani zgodnie stwierdzili, że bardzo dobrym pomysłem jest, aby grunty parafialne znalazły się w zasobach gminnych. Ponadto w trakcie rozmowy ustalono, że zakup działki nie powinien wstrzymać budowy placu zabaw.

W dalszej części omówiono propozycje zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Osiedlowej, ul. Wołodyjowskiego, ul. Polnej i ul. Pocztowej. Podczas prowadzonej rozmowy przedyskutowano zgłoszone propozycje, jednakże zdania były podzielone. Podczas zebrania żadna decyzja nie została podjęta, a ewentualne dalsze procedowanie będzie oczywiście odbywać się przy udziale mieszkańców.