Spotkanie w sprawie rozbudowy Szkoły w Zielonkach Parceli

Szanowni Państwo,
5 maja 2020 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli.
W spotkaniu uczestniczyli:

• Ze strony Zamawiającego: Wójt Gminy Sławomir Sumka, Z-ca Wójta Tomasz Szuba, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek oraz Dyrektor Szkoły Pani Hanna Domańska
• Z ramienia Wykonawcy – Prezes GKP Eko-Babic Paweł Turkot, Dyrektor ds. Inwestycji, Modernizacji i Remontów oraz Główny Projektant.