1

STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2020 PRZYZNANE

Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2020.

W celu podpisania umowy stypendialnej prosimy o kontakt:

tel.: 22 487 18 44 lub gosir@stare-babice.p

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 04 marca 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 -sala konferencyjna (I piętro) podczas II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.