Święto Szkoły w borzęcińskiej podstawówce

Tradycji stało się zadość. W Dniu Święta Szkoły w borzęcińskiej podstawówce pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos. Swoją dojrzałość szkolną potwierdzili profesjonalnym występem; zaśpiewali cały hymn narodowy, hymn szkoły,  udowodnili, że znają swoją Ojczyznę  oraz patrona swojej szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście; wójt gminy p. Sławomir Sumka, przewodniczący RG p. Henryk Kuncewicz, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Warot, sołtysi z okolicznych wsi oraz rodzice pierwszaków.

tekst: Justyna Szczepanik