Święto Szkoły w Zielonkach Parceli!

„Błogosławione niech będą morza, góry wysokie i wielkie pustynie, albowiem one są źródłem siły.”
 
👉27 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Zaruskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość – nie tylko ze względu na Święto Patrona ale również z powodu uroczystego przekazania sztandaru uczniom placówki.
 
❣️❣️❣️
Rada Rodziców uroczyście złożyła na ręce uczniów Sztandar Szkoły- symbol jedności, dumy i przynależności, zaś przygotowane przez uczniów z klas 6 i 7 przedstawienie zaprezentowało wszystkim zebranym gościom sylwetkę generała Mariusza Zaruskiego.
 
❣️❣️❣️
Na uroczystości obecny był Wójt Gminy Stare Babice, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szuba, ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki , oraz wielu znamienitych gości.
 
Drodzy Uczniowie, pamiętajcie, że sztandar, który dzisiaj oficjalnie przekazano Waszej społeczności, jest nie tylko symbolem fizycznym, ale przede wszystkim wyrazem jedności, dumy i przynależności. Życzymy Wam, byście pielęgnowali szacunek do niego i zawsze dążyli do osiągnięcia doskonałości w swoich działaniach!🥰