Szkoła podstawowa w Koczargach Starych ma patrona

W dniu 25.11.2022 r. Rada Gminy na LIV posiedzeniu Rady Gminy uchwałą nr LIV/563/2022 po rozpatrzeniu wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, z dniem 1 stycznia 2023 r. Szkole Podstawowej w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12 nadała imię Profesor Jadwigi Kobendzy.

Profesor Jadwiga Kobendza jako geografka, geomorfolożka, dydaktyk, a przede wszystkim współzałożycielka Kampinoskiego Parku Narodowego, promowała ekologiczną postawę wobec otaczającej nas przyrody – szczególnie poszanowania drzew, roślin jako ważnych mieszkańców naszej planety oraz gleby, jej struktury i istotę jej ochrony.  
Udowadnia, że pozycja kobiety w świecie naukowym ma bardzo duże znaczenie, nawet w tak trudnych powojennych czasach w jakich żyła. A świadectwo jej działań związanych z Kampinoskim Parkiem Narodowym powinno stanowić dla przyszłych pokoleń wzór do naśladowania.
Edukowała dzieci po ewakuacji z Warszawy w latach 1915-1918 w polskiej szkole w Moskwie, po wojnie uczyła w gimnazjum im. Rudzkiej i szkole Rentalerowej.

Serdeczne gratulacje dla społeczności szkolnej wyboru Patrona.