Szkoła w Zielonkach – Parceli uzyskała środki z programu wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,
szkoła podstawowa w Zielonkach – Parceli uzyskała środki z programu wsparcia finansowego wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w kwocie 66 000,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej.