Szkolenia Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  zaprasza  na szkolenia, które odbędą się 27 i 28 lipca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim.
27 lipca w godz. 10.00-16.00 zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu gmin: Stare Babice, Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
28 lipca 2021 w godz. 10.00-16.00 odbędzie się szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia:
– wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych
– wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego
– wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR
– wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych

Obowiązują zapisy poprzez stronę: www.evenea.pl