Trwa nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że do dnia 17 kwietnia 2023 r. można zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026.

 

Kandydata mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, związki / porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwane Organizacją), które prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka MRDPP. Zgłoszenie kandydata dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez zarejestrowanie się na platformie www.mrdpp.mazovia.pl i wypełnienie karty zgłoszenia w zakładce „Zgłoś kandydaturę”.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://mrdpp.mazovia.pl/wszystko-o-rpp/nabor,33

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Pani Marzena Kuchta pod numerem tel. 22 437 94 74 i adresem e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl