1

Układanie asfaltu na skrzyżowaniu z ul. Reymonta

W rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Reymonta trwają prace związane z układaniem asfaltu.