Układanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego

Informacja o układaniu nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego.
 
Wykonawca robót drogowych zgłosił, że 14 kwietnia od ok. 8:00, rozpocznie prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu DW580 ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego.
W trakcie prac ruch odbywać się będzie wahadłowo, ze sterowaniem ręcznym.12 kwietnia w obrębie skrzyżowania rozpoczną się prace przygotowawcze.
 
W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac powyższe terminy mogą ulec zmianie.