Ulica Ekologiczna – rozpoczęto prace związane z rozbudową

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że rozpoczęły się roboty związane z rozbudową ulicy Ekologicznej w Klaudynie. Wykonawca opracował projekt tymczasowej organizacji ruchu, po którego uzgodnieniu i wykonaniu oznakowania przystąpi do realizacji pozostałych robót. Aktualnie na przedmiotowym terenie prowadzona jest wycinka drzew.

Przypominamy, że inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 469 477,92 zł, co stanowi ok. 50% szacowanej kwoty realizacji zadania, która wynosi 9 752 337,41 zł. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny Gminy Stare Babice i Powiatu Warszawskiego  Zachodniego.

O dalszych postępach prac oraz zmianach w organizacji ruchu będziemy Państwa na bieżąco informowali.