Umowa na budowę ul. Orzechowej w Koczargach Starych

17 listopada 2020 r. została zawarta umowa na budowę ul. Orzechowej w Koczargach Starych. Wykonawcą robót będzie firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 1 277 970 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych to 28 czerwca 2021 r.

 

Planowana jest budowa nowej konstrukcji jezdni ul. Orzechowej w obrębie skrzyżowania z ul. Akacjową, a także na pozostałym odcinku ul. Orzechowej i ul. Leszczynowej, budowa chodnika, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.