Umowa na przebudowę ul. Szymanowskiego w Klaudynie w zakresie budowy ścieżki rowerowej

W dniu 1 lipca 2021 r.  została zawarta umowa na przebudowę ul. Szymanowskiego w m. Klaudyn na odcinku od ul. Lutosławskiego do posesji nr 15A w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Wykonawcą robót będzie Instalnika Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 491 747,89 zł brutto.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin wykonania robót budowlanych to 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 750 m wraz z budową przepustów w ciągu rowu drogowego, przebudową szafki złącza kablowego i budową słupów oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym.