Umowy na dofinansowania dla Gminy Stare Babice od Mazowsza zawarte!

Dziś w Domu Kultury Stare Babice Wójt Gminy Sławomir Sumka oraz Skarbnik Gminy Mariola Sarzyńska oficjalnie podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 861 325 zł. Urząd Marszałkowski zakończył rozpatrywanie wniosków złożonych pod koniec 2023 r., w ramach których Gmina Stare Babice otrzymała wsparcie na realizacje poniższych przedsięwzięć:

  1. Mazowsze dla lokalnych centrów integracji – wyposażenie pomieszczeń w Centrum Dojrzałego Człowieka
  2. Mazowsze dla sołectw – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice
  3. Mazowsze dla zwierząt – zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Stare Babice
  4. Mazowsze dla czystego powietrza – piknik edukacyjno-informacyjny z zakresu ochrony powietrza
  5. Mazowsze dla młodzieży – podniesienie kompetencji nowo powstałej Młodzieżowej Rady Gminy
  6. Autobusy dla Mazowieckich szkół – zakup drugiego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkoły
  7. Mazowsze dla seniorów – zadanie pn. Senior zawsze aktywny 

Środki z dofinansowania wpłyną do budżetu już po najbliższej sesji Rady Gminy Stare Babice.

A już niedługo zawrzemy następną umowę na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych” w ramach programu Mazowsze dla sportu 2024 na kwotę 115 340 zł.