Upominek dla babickiego malucha

Przypominamy, że każdy nowo narodzony maluch zameldowany przez rodziców na pobyt stały w naszej gminie może otrzymać upominek powitalny.
Serdecznie zapraszamy rodziców nowo narodzonych dzieci do odbioru upominku od Wójta Gminy Stare Babice.
Wystarczy dokonać zgłoszenia i odebrać upominek w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.
Kontakt do zgłoszeń oraz pytań:
  • tel.: (22) 730-80-96, (22) 730-80-96
  • e-mail: uscel@stare-babice.pl
Akcja dotyczy dzieci urodzonych po 1 kwietnia 2021 r.