Uwaga – przypomnienie o terminie płatności podatków lokalnych

Referat Podatków Urzędu Gminy Stare Babice przypomina o zbliżających się terminach płatności:

– podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności II raty do 15 maja 2023 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazane w decyzjach wymiarowych.

Podatek można uregulować gotówką u sołtysa – inkasenta lub kartą płatniczą w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 8.