1

Wierzbin i Topolin -inwentaryzacja zjazdów drogowych

Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie informuje, iż w związku z planowaną przebudową ulicy Jana III Sobieskiego w miejscowościach Wierzbin i Topolin w dniu 13.02.2020 od godz. 9:00 przeprowadzona zostanie inwentaryzacja istniejących zjazdów drogowych na prywatne posesje zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi. Z tego względu władający działkami przyległymi do ul. Sobieskiego które posiadają zjazd drogowy oraz działkami które takowego zjazdu nie posiadają będą mogli się spotkać z przedstawicielem firmy projektowej w celu uzyskania dodatkowych informacji. Inwentaryzacja będzie prowadzona od skrzyżowania z ul. Warszawską.