1

Wigilia Seniorów

We wtorek 13 grudnia 2022 r. do Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym licznie przybyli Seniorzy, aby przy wspólnym wigilijnym stole cieszyć się wzajemną obecnością. Tradycyjnie życzenia świąteczne złożyli ks. Wacław Krzempek, gość honorowy Pan Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice, Pani Agnieszka Matuszewska Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pani Alicja Napurka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w imieniu Członków Gminnej Rady Seniorów Pan Tadeusz Wiśniewski.

Świąteczny nastrój i atmosferę stworzyło radosne kolędowanie, zastawione suto stoły, ale przede wszystkim wzajemnie składane życzenia i możliwość spotkania w gronie przyjaciół. 

Seniorzy serdeczne dziękują organizatorom.