Wniosek o włączenie terenów Lasu Bemowskiego do sieci Natura 2000

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o włączenie terenów Lasu Bemowskiego, a w szczególności Rezerwatów Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka wraz z ich otulinami do sieci Natura 2000.