Wsparcie dla szpitala

8.04.2020 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka przekazał na ręce Pani Ilony Nasiadki pakiet wsparcia składający się z maseczek wielorazowych oraz rękawiczek.

Dziękujemy za pracę całego personelu medycznego i ich walkę o zdrowie i życie obywateli.