1

Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

Dziś dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli”.

Ze względu na przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych termin na wniesienie odwołania, zawarcie umowy z wybranym wykonawcą będzie możliwe po upływie 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły postępowania dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/430831