Wspólne posiedzenie Komisji

Data opublikowania: 31.12.2020

Start: 5.01.2021 / 00:00

Stare Babice, dnia 31 grudnia 2020 r.

BORG.0012.6.17.2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

 

zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz. 14:00

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Omówienie projektów uchwał do XXIX sesji Rady Gminy Stare Babice.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?a=1227

 

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice)