KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI RADY GMINY STARE BABICE

Data opublikowania: 17.08.2020

Start: 20.08.2020 / 13:00

Miejsce: sala konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
2. Rozpatrzenie ponownej skargi działalność Wójta Gminy Stare Babice.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
(-) Dorota ZWOLIŃSKA