Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Gminy Stare Babice na północ od ul. Ciećwierza (Klaudyn) oraz przy trasie S8 (Blizne Łaszczyńskiego)

Data opublikowania: 6.05.2021

Start: 11.05.2021 / 16:00

Miejsce: online

Wstęp: wolny

W dniach 10-11 maja 2021 r. odbędą się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice. Uczestnikom przedstawione zostaną koncepcje kierunków zagospodarowania terenów zlokalizowanych na północ od ul. Trakt Królewski w miejscowościach Borzęcin Duży, Zalesie, Wojcieszyn oraz Koczargi Stare (obszary nr 21 i 25), terenów na północ od ul. Ciećwierza w miejscowości Klaudyn (obszary nr 8 i 9) oraz terenu przy trasie S8 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (obszar nr 10).

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju spotkania te odbędą się online na platformie ZOOM.

  • Spotkanie odbędzie się 11 maja 2021 r. o godz. 16:00, na którym omawiane będą koncepcje projektowanej sieci komunikacyjnej oraz rozmieszczenia poszczególnych funkcji terenu na obszarze zlokalizowanym na północ od ul. Ciećwierza w miejscowości Klaudyn oraz projekt ustaleń szczegółowych dla planowanych funkcji terenu obszaru przy trasie S8 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego.

 

LINK: https://zoom.us/j/94648045601

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi powyższych obszarów: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1926