Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Data opublikowania: 8.04.2022

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/platne/starebabice/public_html/wp-content/themes/portal-babice/parts/loop-single-wydarzenie.php on line 36

BORG.0012.3.2.2022

Stare Babice, dnia 8 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

 w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stare Babice.
  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice.

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

            (-)  Leszek POBORCZYK

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji