Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data opublikowania: 21.02.2022

Start: 24.02.2022 / 13:30

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 21

                                                                                                                            Stare Babice, dnia 21 lutego 2022 r.

BORG.0012.5.2.2022

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.  poz. 6670) zwołuję w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 13:30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji – kontynuacja.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji