Posiedzenie Komisji w sprawie omówienia projektów uchwał do XXXVI sesji Rady Gminy Stare Babice

BORG.0012.6.8.2021

Stare Babice, dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XXXVI sesji Rady Gminy Stare Babice.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).