Transmisja na żywo z uroczystej gali inaugurującej działalność Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice

Data opublikowania: 21.01.2020

Start: 25.01.2020 / 17:00

Serdecznie zapraszamy do oglądania na żywo transmisji z uroczystej gali inaugurującej działalność Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice:

https://www.youtube.com/user/UGStareBabice/

„Długim szeregiem samochodów i powozów dążono wczoraj w południe na uroczysty akt poświęcenia radiostacji polskiej […]. Na uroczystość przybyli oprócz Prezydenta Rzeczypospolitej ministrowie: Kiernik, Szydłowski, generałowie: Szeptycki, Rozwadowski, Żeligowski, marszałkowie: Trąmpczyński i Rataj oraz wielu innych gości wraz z ks. biskupem Gallem i osobami ze świata dyplomacji, przemysłu i handlu”.

17 listopada 1923 roku oficjalnie otwarto Transatlantycką Radiotelegraficzną Centralę Nadawczą w Babicach. W rytm kropek i kresek, nowo odrodzone państwo polskie, zaznaczyło swoją obecność na mapie Europy i rozpoczęło bezpośrednią łączność radiową z Nowym Jorkiem, a później również z Tokio, Kairem, Bejrutem, Buenos Aires i Rio de Janeiro.
Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń czerpiąc z najlepszych tradycji II Rzeczpospolitej, na trzy lata przed stuleciem uruchomienia radiostacji, wójt Sławomir Sumka, dyrektor Domy Kultury Stare Babice oraz prezes Stowarzyszenia PK TRCN, pragną Państwa zaprosić na galę inaugurującą działalność „Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka” przy Domu Kultury Stare Babice.

W programie:
• wystawa poświęcona Radiostacji Babice;
• pokaz filmu promocyjnego;
• wykłady:
dr inż. Jacka Cichockiego – „Od Marconiego do smart fonu. Bardzo krótka historia”;
dyrektor Camilla Lugnet – „A World Heritage site with global Reach”;
prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka – „Archeologia współczesności”;
• zaproszenie do podpisania aktu inauguracyjnego;
• występ kameralny Żeńskiej Orkiestry Salonowej.

Obecni na sali goście, reprezentujący siebie samych lub instytucje, zostaną zaproszeni w formie otwartej do podpisania uroczystego aktu inauguracyjnego, którego treść znajduje się poniżej:

DEKLARACJA AKTU INAUGURACYJNEGO
W przededniu rocznicy stulecia rozpoczęcia budowy Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach, pamiętając o treści depeszy inauguracyjnej Prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego, skierowanej do Prezydenta USA Johna Calvina Coolidge’a, która brzmiała: „[…] Wysyłając tę pierwszą wiadomość nie mogę powstrzymać się od wyrażenia nadziei całego narodu polskiego, że ten nowy środek łączności stworzony dzięki połączeniu inicjatywy i przedsiębiorczości amerykańsko-polskiej przyczyni się do wzmacniania istniejącej między naszymi krajami przyjaźni oraz umocni współpracę pomiędzy waszą wielką republiką a Polską w rozwijaniu pokojowych dążeń ludzkości”.
Mając na uwadze pamięć o polskich inżynierach – twórcach łączności transkontynentalnej, żołnierzach, politykach i robotnikach, którzy z mozołem budowali nowo odrodzone państwo polskie po okresie zaborów. Pamiętając o największym osiągnięciu radiotechnicznym II Rzeczypospolitej – uczestniczce najważniejszych wydarzeń historii Polski tamtego okresu. W poszanowaniu zabytku, dbając o naszą spuściznę oraz wspólne dziedzictwo kulturowe całej ludzkości. Wyrażając nadzieję na szybki rozwój gospodarczy, efektywną edukację dzieci i młodzieży oraz niegasnącą pamięć o czasach minionych.
My, niżej podpisani, postanawiamy z całą stanowczością wspierać gminę Stare Babice w ochronie, opiece i promowaniu zabytku, jakim są pozostałości po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach. Ponadto popieramy i będziemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu „Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”.