1

Warsztaty dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na warsztaty dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), budowy marki lokalnej, a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR.

Warsztaty odbędą się w dniu 24 lutego 2020 r. w godzinach 10:00-15:00 w Urzędzie Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, sala 15 (I piętro).