Wspólne posiedzenie Komisji

Stare Babice, dnia 20 stycznia 2022 r.

BORG.0012.6.1.2022

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z bieżącą działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7

 

Zawiadomienie