Wspólne posiedzenie Komisji

Data opublikowania: 23.03.2022

Start: 29.03.2022 / 14:00

Miejsce: sala konferencyjna  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

     Stare Babice, dnia 23 marca 2022 r.

BORG.0012.6.3.2022

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XLIII sesji Rady Gminy Stare Babice.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-)Henryk KUNCEWICZ

                                                                                                                                                                                

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji