Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez GPK „Eko-Babice” Sp. z o.o.

Planowana struktura taryfowa, podział odbiorców na grupy. Przewidywana wysokość dopłat gminy do cen wody i ścieków.

 

 

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).