Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Stare Babice w trybie zdalnym

Data opublikowania: 25.05.2020

Start: 28.05.2020 / 14:00

Miejsce: Internet

Wstęp: Bezpłatny

 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875)

zwołuje się w trybie zdalnym XXI sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 14.00,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomoc rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 580
  (ul. Warszawska).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Projekty uchwał na sesję  dostępne – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295