Zebranie sołeckie wsi Stare Babice

Data opublikowania: 20.01.2020

Start: 24.01.2020 / 18:30

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, I piętro

Sołtys wsi Stare Babice Lucyna Skrzeczkowska zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Stare Babice na zebranie sołeckie, które odbędzie się w piątek, 24 stycznia
2020 roku o godz. 18.30 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna na I piętrze).

Podczas zebrania, w obecności władz Gminy Stare Babice zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Zakup działki parafialnej przy Al. Dębów Katyńskich i związana z tym czasowa rezygnacja
    z budowy placu zabaw w Starych Babicach,
  2. Omówienie propozycji zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Wołodyjowskiego,
    Polnej, ul. Pocztowej i ul. Osiedlowej,
  3. Propozycja utworzenia targu gminnego – omówienie ewentualnych lokalizacji placu targowego,
  4. Remont ulicy i modernizacja przyłączy energetycznych na ul. Pohulanka,
  5. Inne sprawy, zapytania i uwagi.