Zebranie sołeckie wsi Mariew

Data opublikowania: 13.09.2021

Start: 21.09.2021 / 18:00

Miejsce: OSP Borzęcin Duży ul. Warszawska 828

Sołtys wsi Mariew, Buda Dorota Zwolińska zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebranie odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w siedzibie OSP Borzęcin Duży, przy ul. Warszawskiej 828.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Mariew, Buda na 2022 rok wynosi 43 389,50 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.