Zebranie sołeckie wsi Wojcieszyn

Data opublikowania: 6.09.2021

Start: 25.09.2021 / 15:30

Miejsce: Teren rekreacyjny ul. Sielska w Wojcieszynie

Sołtys wsi Wojcieszyn Jadwiga Wasiak zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebranie odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. (sobota) o godz. 15.30 (II termin godz. 15:45) na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Wojcieszyn na 2022 rok wynosi 76 659,90 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób /limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19/
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.