Zebranie wiejskie Koczargi Nowe-Bugaj

Data opublikowania: 4.10.2021

Start: 11.10.2021 / 18:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12

Sołtys wsi Koczargi Nowe-Bugaj Kaziemierz Lade zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021.
Zebranie odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób /limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19/. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.